• 2017
  • 2015
  • hinh anh 2
  • hinh anh 3
  • hinh anh 4

Kiến thức ngành in

Lịch sử của ngành in ấn quảng cáo

Lịch sử của ngành in ấn quảng cáo

Theo xu hướng xã hội và công nghệ có tất cả thiết kế logo các ngành nghề đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của in ấn quảng cáo. Sự phát triển của in ấn quảng cáo đã cách mạng hóa cách các nhà sản xuất và nhà bán lẻ bán sản phẩm, và tiến triển thành một nguồn doanh thu lớn cho các nhà xuất bản. Bắt nguồn từ handbills đơn giản và danh sách báo, thiết kế thương hiệu ấn phẩm quảng cáo chấp nhận công nghệ, và ngày nay tiếp tục cung cấp địa điểm mới cho việc thúc đẩy các nguyên nhân và các sản phẩm.

Kỹ thuật in 3D có thể giúp người khiếm thị tiếp cận nghệ thuật

Kỹ thuật in 3D có thể giúp người khiếm thị tiếp cận nghệ thuật

3Dphotoworks - công ty có trụ sở tại New York (Mỹ) vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời giúp những người khiếm thị có thể "nhìn" các bức tranh, nhờ kỹ thuật in 3D. Đồng phát triển bởi Hiệp hội người mù Hoa Kỳ, quá trình “in 3D xúc giác” được thực hiện lấy cảm hứng từ công trình nghiên cứu về cơ chế thần kinh mềm dẻo của Tiến sĩ Paul Bach-y-Rita, một nhà thần kinh học tại Đại học Wisconsin-Madison.