Bảng giá in Tờ rơi - Tờ gấp (in Offset 4 màu / 2 mặt)

Kích thước (10 x 20) 1/3 A4</strong (14.8 x 21) A5 (29.7 x 21) A4
Loại giấy (Số lượng) C100 gms C150 gms C100 gms C150 gms C100 gms C150 gms
1.000 700 đ 800 đ 850 đ 950 đ 1000 đ 1.100 đ
2.000 580 đ 600 đ 600 đ 700 đ 820 đ 850 đ
3.000 520 đ 530 đ 530 đ 540 đ 780 đ 800 đ
4.000 500 đ 510 đ 490 đ 500 đ 690 đ 700 đ
5.000 300 đ 310 đ 340 đ 350 đ 535 đ 550 đ
10.000 200 đ 210 đ 260 đ 270 đ 450 đ 480 đ
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188

0902619188