Bảng giá in bưu thiếp - Thiệp (giấy F230 - C250)

Quy cách in (Số lượng) Kích thước 10 x 20 cm
in 4 màu 1 mặt in 4 màu 2 mặt
50 200.000 280.000
100 310.000 450.000
150 420.000 620.000
200 530.000 790.000
250 640.000 950.000
300 740.000 1.100.000
Thời gian 2 ngày
Giấy gân, giấy mỹ thuật thêm tiền giấy
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

Bảng giá in bưu thiếp - Thiệp (giấy F230 - C250)

Quy cách in (Số lượng) kích thước (20 x 20) cm - gấp làm đôi (10 x 20) cm
in 4 màu 1 mặt in 4 màu 2 mặt
50 340.000 600.000
100 540.000 1100.000
150 740.000 1.500.000
200 920.000 1.800.000
Thời gian 2 - 3 ngày
Giấy gân, giấy mỹ thuật thêm tiền giấy
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188

0902619188