Bảng giá in biểu mẫu
in 1 màu, có thể in hình ảnh, bế răng cưa
Loại giấy: Fort 70gsm, 100 tờ/cuốn

kích thước: Khổ 14 x 20cm
Quy cách in (số lượng) 1 màu đen 1 màu xanh
10 cuốn 220.000 275.000
20 cuốn 340.000 430.000
30 cuốn 450.000 575.000
40 cuốn 560.000 715.000
50 cuốn 670.000 860.000
100 cuốn 1.170.000 1.485.000
Thời gian 3 - 4 ngày
Đóng số nhảy cộng thêm chi phí và thời gian

Loại giấy: Carbonless 2 liên

Kích thước 7,8 x 10 11,8 x 21 14 x 20
Số lượng 1 màu đen 1 màu đen 1 màu đen
10 cuốn 193.000 303.000 330.000
20 cuốn 292.000 462.000 512.000
30 cuốn 391.000 616.000 693.000
40 cuốn 473.000 765.000 858.000
50 cuốn 556.000 908.000 1.029.000
Thời gian 4 - 5 ngày
Đóng số nhảy cộng thêm chi phí và thời gian

Loại giấy: Carbonless 3 liên

Kích thước 7,8 x 10 11,8 x 21 14 x 20
Số lượng 1 màu đen 1 màu đen 1 màu đen
10 cuốn 231.000 363.000 451.000
20 cuốn 352.000 583.000 726.000
30 cuốn 473.000 787.000 979.000
40 cuốn 583.000 979.000 1.221.000
50 cuốn 682.000 1.177.000 1.463.000
Thời gian 4 - 5 ngày
Đóng số nhảy cộng thêm chi phí và thời gian

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188

0902619188