Bảng giá in bao thư - In Offset 1 mặt

Bao thư: F 80 - 100 gsm
Số lượng 12 x 22 cm 18 x 25 cm 23 x 32 cm
1 màu 2 - 4 màu 1 màu 2 - 4 màu 1 màu 2 - 4 màu
1.000 900 1.450 1.100 1.650 1.560 2.100
2.000 650 1.050 1.000 1.450 1.300 1.650
3.000 550 850 750 1.100 1.100 1.350
5.000 470 600 550 1.000 970 1.200
(File hoàn chỉnh Ai, Corel khách hàng cung cấp)

In offset số lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt: Mr. Thanh: 0902619188

0902619188